Kompetenskonsult med metoder för utveckling
Kompetenskonsult i Umeå erbjuder tjänster för organisationsförändringar och verksamhetslösningar till både stora och små företag. De hjälper även företag med utbildningar och utvecklar material speciellt för kunden vid förändringar.
– Som konsult måste man ha kompetens inom många olika områden, säger ägaren Lennart Lyhamn.
Lennart Lyhamn har jobbat med IT sedan slutet av 60-talet, och under sin universitetstid på 70-talet, byggde och utvecklade han datorer. På 80-talet jobbade han som IT-konsult på CBI Context. Att snabbt kunna se var man kan göra förbättringar har alltid varit Lennarts omedvetna styrka. Detta ledde till att Länsarbetsnämnden, på Lennarts begäran, startade en utbildning för arbetslösa ungdomar i slutet av 80-talet. Intresset för nya utmaningar ledde honom vidare till Philips-koncernen där han jobbade som IT-ansvarig för Nordenmarknaden.

Utvecklat egna metoder
1996 startades företaget Kompetenskonsult i Umeå och många kunder förlängde sina kontrakt med honom sedan tidigare samarbeten. Idag samarbetar Lennart Lyhamn med ungefär 20 företag i norra Sverige. Som konsult arbetar Lennart med dels egenhändigt framtagna och dels av andra etablerade metoder för förändrings- och utvecklingsarbete samt att sätta upp mål för företaget.
– Lösningen på olika problem är oftast enkel och kostnadseffektiv, säger Lennart. Det gäller att ha ett bra öga för var och hur en optimal lösning till förbättring ska göras.
En konsultation börjar alltid med att avläsa var gränserna för problemet går. Därefter kan arbetet med olika alternativa lösningar påbörjas. Som utomstående konsult är det oftast lättare att objektivt se var svagheterna finns och vilka möjligheter som finns då man inom sitt eget företag lätt blir hemmablind och blandar in personliga känslor.
– Sammanfattningsvis har vi arbetat med människor, miljöer, metoder och tekniker och vet att våra lösningar ger en mycket bra plattform som lätt går att bygga vidare på vilket gör lösningarna synnerligen kostnadseffektiva.

Samhällsperspektiv på företagande
Lennart ser också företagsamhet i ett vidare perspektiv och menar att innovationer i samhället är lika viktigt som produktinnovationer. Dessa faktorer är väsentliga när man ser till ett företags målsättning och utvecklingspotential. Det är också saker han tar i beaktande när han arbetar med det enskilda företaget.
– På längre sikt kommer även samarbeten inledas med större företag i stockholmsregionen, säger Lennart Lyhamn. Även där finns det många som kan vara i behov av Kompetenskonsults tjänster.

Kompetenskonsult i Umeå

Bransch:
Data / Detalj / Tjänster

Telefon: 090-778550
Fax: 090-778550


Email:
lennart.lyhman@kompetenskonsult.se

Hemsida:
www.kompetenskonsult.se

Adress:
Kompetenskonsult i Umeå
Almvägen 5
90354 Umeå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN